Meille on kunnia-asia hoitaa jokainen hanke huolella ja ammattitaidolla

Kokenut tiimi laajalla asiantuntemuksella

Hallinto
Hans Koivukangas Develo
Hans Koivukangas

Toimitusjohtaja, Partner
Chief Executive Officer, CEO

+358 50 563 7588
etunimi.sukunimi@develo.fi

Hans, s.1989 (Trad.) vastaa Develon kasvustrategian toteutuksesta sekä organisaation ja henkilöstön johtamisesta.

Ennen Develoa Hans vastasi Lehto Group Oyj:ssä pääkaupunkiseudun Asunnot-yksikön liiketoiminnasta. Hän oli Asunnot-palvelualueen johtoryhmän jäsen. Hans oli myös Lehto Group Oyj: ssä omistajana.  Hänellä on vahva kokemus tuhansien asuntojen ja isojen korttelihankkeiden kehittämisestä ja läpiviemisestä.

LINKEDIN

Joonas Peltokorpi Develo
Joonas Peltokorpi

Operatiivinen johtaja, Founder
Chief Operating Officer, COO

+358 40 770 7830
etunimi.sukunimi@develo.fi

Joonas, s.1987 (KTM) vastaa yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta. Hänen tehtävänä on lisäksi Develon liiketoiminnan ja strategian kehittäminen.

Ennen Develoa Joonas oli mukana perustamassa Lehto Group Oyj: ssä Asunnot palvelualuetta ja johti Länsi-Suomen (Tampere, Turku, Jyväskylä ja Hämeenlinna) Asunnot-yksikön liiketoimintaa. Hän oli Asunnot-palvelualueen johtoryhmän jäsen sekä omistajana Lehto Group Oyj: ssä. 

Ennen Lehtoa Joonas oli omistajana perustamassa Talliosakkeen liiketoimintaa.

Joonaksella on vahva osaaminen uuden liiketoiminnan pystyttämisessä ja kannattavan liiketoiminnan johtamisessa.

LINKEDIN

Joonas Lahti

Liiketoimintajohtaja, Partner
Director of Business Operations, DBO

+358 50 412 6169
etunimi.sukunimi@develo.fi

Joonas, s.1989 (Ins. sähkövoimatekniikka, AMK) vastaa Develo Energia Oy:n liiketoiminnasta, myynnistä ja hankkeiden sähköverkkojen toteutuksista.

Ennen Develo Energiaa Joonas vastasi Despro Engineering Oy:n myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisesta. Hän oli Despron johtoryhmän jäsen.

Ennen Desproa Joonas toimitti maailman johtavien toimittajien tuotteita, järjestelmiä ja palveluita muun muassa kymmenien suomalaisien tuulipuistojen sähköverkkoihin Eurolaite Oy:ssä. Joonas on vastannut myös Prysmian Group Finland Oy:ssä vaativien suurjännitesähköjärjestelmien toimituksista noin kymmeneen maahan Euroopassa ja Aasiassa sekä tuotteiden ja järjestelmien kehityksestä, tuotehallinnasta sekä myynnistä.

Joonaksella on erinomainen teknistaloudellinen ymmärrys vaativista sähköjärjestelmistä sekä laaja kotimainen ja kansainvälinen kumppaniverkosto.

LINKEDIN

Matti Laukkanen Develo
Matti Laukkanen

Hallintojohtaja, Partner
Chief Administrative Officer, CAO

+358 50 499 3337
etunimi.sukunimi@develo.fi

Matti, s.1988 (KTM) vastaa Develon hallinnosta, kehitettävien hankkeiden hallinnollisista tehtävistä sekä portfolioiden myyntiin liittyvistä DD- prosesseista. 

Ennen Develoa Matti on toiminut asuntoprojektien hallinnan ja johtamisen tehtävien parissa 2015-2020 Lehto Group Oyj:ssä. 

Matilla on erittäin vahva osaaminen ja asiantuntemus kiinteistö- ja rakennusalan hallinnollisten tehtävien hoitamisessa.

LINKEDIN

Rakennuttaminen
Henri Asikainen Develo
Henri Asikainen

Tekninen johtaja, Partner
Chief Technical Officer, CTO

+358 40 771 4416
etunimi.sukunimi@develo.fi

Henri, s.1989 (ins. AMK) vastaa Develon hankkeiden rakennuttamisesta.

Henrillä on yli 10-vuoden kokemus rakennusalan tuotannon johtotehtävistä isoissa rakennusliikkeissä (YIT, Lehto, SSA Group). Henri on kulkenut koulusta valmistuttuaan perinteisen rakentajan polun, työmaamestari – vastaava mestari – työpäällikkö ja tuotantojohtaja.

LINKEDIN

Miikka Karttunen

Operatiivinen johtaja, Partner

Chief Operating Officer, COO (tuuli- ja aurinkovoima)

+358 40 485 7585 etunimi.sukunimi@develo.fi

Miikka, s. 1981 (ins. AMK) vastaa Develo Energia Oy:n maarakennuksesta ja myynnin tuesta.

Miikka on perustanut ja johtanut InfraOne Oy:tä toimitusjohtajana vuodesta 2017 lähtien.
Ennen Infra One Oy:tä hän toimi Lehto Group Oyj:ssä tuotantojohtajana toimitilat yksikössä. Ennen tuotantojohtajan toimea hän vastasi konsernin maarakentamisesta.
Hän on toiminut myös Soraset Oy:ssä ja Skanksa Infra Oy:ssä työpäällikkönä vastaten isoista infrapuolen hankkeista (kadut, sillat, vesihuolto).

Miikalla on erittäin vahva osaaminen monipuolisesti maarakentamisesta, isojen hankkeiden läpiviennistä maarakennuksen näkökulmasta ja kannattavan liiketoiminnan johtamisesta.

LINKEDIN

Kyösti Asikainen

Rakennuttajapäällikkö, Partner
Project Manager

+358 40 511 3656
etunimi.sukunimi@develo.fi

Kyösti s.1962 (RI, MSc) vastaa Develossa nimettyjen hankkeiden rakennuttamisesta ja työmaiden valvonnasta sekä toimii uusiutuvan energian hankkeissa työpäällikkönä.

Kyöstillä on yli 30- vuoden kokemus vaativien betonirakenteiden rakennuttamisesta sekä valvonnasta teollisuuden projekteissa. Kyösti on toiminut projekteissa joko valvojana, rakennuttajapäällikkönä tai rakennuspäällikkönä. Teollisuusprojektit ovat olleet monipuolisia ja vaativia ja niille on ollut tyypillistä kireät aikataulut ja tiukka kustannusseuranta.

LINKEDIN

Atte Seppälä Develo
Juhana Kallio

Rakennuttajapäällikkö, Partner
Project Manager

+358 40 765 2142
etunimi.sukunimi@develo.fi

Juhana s.1982 (ins. AMK) vastaa Develossa nimettyjen hankkeiden rakennuttamisesta ja työmaiden valvonnasta sekä toimii uusiutuvan energian hankkeissa työpäällikkönä.

Juhanalla on lähes 14-vuoden kokemus SRV:n palveluksessa tuotannon johtotehtävistä työmaalla. Juhana toimi mm. vastaavana työnjohtajana erittäin vaativassa Tampereen Lastensairaalassa (yli 20.000 brm2).

Kaarle Karttunen

Rakennuttajapäällikkö, Partner
Project Manager

+358 40 709 9073 etunimi.sukunimi@develo.fi

Kaarle Karttunen s. 1987 Vastaa Develo Energia Oy:n maarakennuksen toteutuksesta.

Aiemmin Kaarle on ollut mukana perustamassa InfraOne Oy:tä vuonna 2017 ja on toiminut yhtiön tuotantojohtajana, yrityksen perustamisesta lähtien.

Kaarlella on lähes parinkymmenen vuoden kokemus maarakennusalan eri tehtävistä. Ennen InfraOnen perustamista hän työskenteli Kuljetus ja maarakennus P. Salonen Oy:ssä työnjohtajan tehtävissä, vastaten tavanomaisten pohja- ja väylärakennushankkeiden lisäksi vaativistakin hankkeista, muun muassa Helsinki-Vantaan lentokentän asematason allianssiurakassa.

Kaarlella on laaja kokemus maarakennushankkeiden läpiviennistä kustannustehokkaasti ja ajallaan.

Hallitus

Tapani Rautiainen

Hallituksen puheenjohtaja

Tapani Rautiainen, s. 1957 (Ekonomi) on toiminut kiinteistösijoittajana ja yrittäjänä vuodesta 1993. Ennen yrittäjäuraa hän toimi valtion kiinteistöistä huolehtineen rakennushallituksen alaisen Keski-Suomen rakennuspiirin hallintopäällikkönä.

Tapanin omistamilla yhtiöillä on merkittävä kiinteistöomaisuus, joka koostuu asunnoista ja liikekiinteistöistä.

Tapani toimii Investors House Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana. Tämän lisäksi Tapani on noin sadan kiinteistöosakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja.

Hän on toinen Develo Oy:n perustajista ja yhtiön pääomistaja.

Joonas Peltokorpi Develo
Joonas Peltokorpi

Founder, COO, hallituksen jäsen

Joonas Peltokorpi s.1987 (KTM) on yhtiön perustaja ja vastaa yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta. Hänen tehtävänä on lisäksi Develo Oy:n liiketoiminnan ja strategian kehittäminen.

Aiemmin Joonas oli mukana perustamassa Lehto Group Oyj: ssä Asunnot palvelualuetta ja johti Länsi-Suomen (Tampere, Turku, Jyväskylä ja Hämeenlinna) Asunnot-yksikön liiketoimintaa. Hän oli Asunnot-palvelualueen johtoryhmän jäsen sekä omistajana Lehto Group Oyj: ssä.

Ennen Lehtoa Joonas oli omistajana perustamassa Suomen Talliosake Oy:n liiketoimintaa.

Joonaksella on vahva osaaminen uuden liiketoiminnan käynnistämisessä ja kannattavan liiketoiminnan johtamisessa.

Minttu Vilander

Hallituksen jäsen

Minttu Vilander, s. 1981 (FM) työskentelee vuonna 2021 listautuneen Sitowise Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtajana sekä konsernijohtoryhmän jäsenenä.

Aiemmin Minttu työskenteli raiderakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistuneen pörssiyhtiö NRC Groupin viestintä- ja brändijohtajana ja konsernijohtoryhmän jäsenenä sekä suunnittelu- ja konsulttitoimisto Granlundin viestintäpäällikkönä. Ennen kiinteistö- ja rakennusalan tehtäviin siirtymistä hän toimi pitkään yhteiskunnallisen vaikuttamistyön kouluttajana.

Terhi Kauppi

Hallituksen jäsen

Terhi Kauppi, s.1971 (KTM, ON) on toiminut viimeisen neljän vuoden ajan Remedy Entertainment Oyj:n talousjohtajana.

Terhi on myös Viafin Service Oyj:n hallituksen jäsen.

Hän on aiemmin toiminut Enento Group Oyj:n (ent. Asiakastieto Group Oyj) talousjohtajana, Pontos Group Oy:n talousjohtajana, First Hop Oy:n talousjohtajana sekä Nokia Oyj:n senior business controllerina.

Arto Peltokorpi Develo
Arto Peltokorpi

Hallituksen jäsen

Arto, s.1959 (HM ja Ins.) on vastannut talousjohtajan roolissa Develon taloushallinnosta ja sen kehittämisestä. Hänen tehtävänä on ollut lisäksi yhtiön pääoma- ja rahoitusrakenteen vahvistaminen. 

Arto on tehnyt pitkän työuran Nordeassa toimien kentän tehtävissä mm. aluejohtajana, yrityspalveluyksikön johtajana ja konttorinjohtajana. Vuosina 2009-2017 hänen vastuullaan oli Nordea Suomen varainhoidon liiketoiminnan tuki, Savings&Wealth Offerings -yksikkö, sekä liiketoiminta-alueen pohjoismaisen johtoryhmän jäsenyys. Hän toimi myös Private Banking – ja henkilöasiakasliiketoiminnan Suomen johtoryhmien jäsenenä.

2017-2021 Arto toimi talousjohtajana ja hallituksen jäsenenä teollisuus- ja kaivospalvelukonserni Tapojärvi Oy:ssä. Hänen aikanaan konsernin liiketoiminta kasvoi ja kansainvälistyi Ruotsiin ja Italiaan.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt Develo Oy:n tietosuojaselosteen.