Vastuullisuus

Develo Ympäristö Toimistolla

Vastuullisuus kannattavan liiketoiminnan ytimessä

Vastuullisuus ohjaa develolaisten arkea. Develo Oy:n päätöksenteon, johtamisen ja toiminnan perustana ovat yhtiön arvot ja toimintaohje (Develo Code of Conduct). Ne ovat kestävä ja pysyvä alusta yhtiön kaikille toiminnoille ja määrittävät kaikkien Develon työntekijöiden, johtajien ja hallituksen jäsenten tavan toimia. Lakien noudattaminen, vastuullinen ja eettinen toiminta ovat keskeinen osa em. arvolupauksia ja -sitoumuksia.

Arvot

Osaava ja luotettava
 • vahva rakennetun ympäristön toteuttaja

 • tehokas ja ketterä toimija

 • olemme Hyvä Yrityskansalainen – asiat tehdään oikein

Innostava
 • haluttu kumppani asiakkaille

 • reilu, avoin ja kannustava työyhteisö henkilöstölle

Toimeenpanokykyinen
 • asiakkaan kuunteleminen, ratkaisukeskeinen lähestyminen

 • toimitamme tuloksia, emme selityksiä

Kannattava ja omistaja-arvoa kasvattava
 • vahva tahto tehdä asiat jatkuvasti paremmin

 • kannattavuus mahdollistaa kehittymisen

Olemme valinnet seuraavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden avulla osaltamme edistämme kestävää kehitystä.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme viitekehyksenä on EU:n CSRD-direktiiviesityksen lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030. Olemme edellä olevien viitekehysten lisäksi laatineet analyysin ja tunnistanut yhtiön sidosryhmien vastuullisuusodotukset ja -vaatimukset.

Olemme laatineet vastuullisuusohjelman siten, että se kertoo Develon liiketoiminnan vastuullisuudesta niiden asioiden kautta, joita pidämme olennaisina sidosryhmiemme ja oman liiketoimintamme kannalta. Valitut asiat selkiytyivät ja täsmentyivät tehdyn olennaisuusanalyysin avulla.

Vastuullisuustavoitteet

 • Aikaa kestävää, puhdasta ja energiatehokasta rakennettua ympäristöä

 • Merkityksellistä ja inspiroivaa työtä

 • Hyvä Yrityskansalainen

Vastuullisuusraportointi

Seuraamme vastuullisuusraportoinnilla ohjelman toteutumista vuosittain.

Compliance-ohjelma ja eettiset Toimintaohjeet

Develo Oy:n Compliance-ohjelmalla ja sitä täydentävällä eettisellä toimintaohjeella tarkoitetaan Develo Oy:n Toimintaohjetta (Develo Code of Conduct). Toimintaohjeeseen on koottu Develon organisaation menettelytavat, joiden avulla pyrimme varmistamaan toiminnan asianmukaisuuden ja eettisyyden. Compliance-ohjelman avulla organisaatiomme pyrkii ehkäisemään ja tunnistamaan lain tai Toimintaohjeemme vastaista toimintaa ja vastaamaan syntyneisiin rikkomuksiin asianmukaisin toimenpitein. Toimintaohje perustuu yhtiön arvoihin ja niistä kumpuavaan Hyvä Yrityskansalainen -yrityskulttuuriin. Vastuu vaatimuksenmukaisesta toiminnasta kuuluu jokaiselle Develon ihmiselle.

Toimintaohjeet toimittajille ja yhteistyökumppaneille

Edellytämme sidosryhmiämme toimimaan Develon Toimintaperiaatteet toimittajille ja yhteistyökumppaneille -dokumentin mukaisesti. Dokumentti on osa kumppaneidemme kanssa tehtävissä sopimuksissa.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt Develo Oy:n tietosuojaselosteen.